A halál mindig váratlanul tör ránk. A bennünket ért megrázkódtatás nehéz perceiben tanácstalanok vagyunk. Hová kell menni, mit kell tenni? E tanácstalan helyzetben kívánunk Önnek segíteni.

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén:

A hozzátartozóknak telefonon vagy személyesen értesíteni kell a házi orvost vagy az ügyeletes orvost (az orvos megállapítja a halálesetet, és a szükséges okmányok kitöltése után, engedélyezi az elhunyt elszállítását). Az ékszereket távolítsák el az elhunytról!


Rendőrség értesítése:

  • Rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre  utaló jelek esetén)
  • amennyiben a halott vizsgálatát végző orvos kifejezetten kéri.

Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén:

A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt (az érintett kórházi osztályt, majd a patológiát). Célszerű az elhunyt ruházatát bevinni. Több kórházban hűtési díjat kell fizetni, célszerű erre is felkészülni.
Megbízás esetén a temetkezési szolgáltató a szükséges iratok beszerzését is elvégzi.

Halotti anyakönyvezéshez szükséges iratok:

– halottvizsgálati bizonyítvány
– személyi igazolvány
– személyazonosító igazolvány
– lakcímkártya
– születési anyakönyvi kivonat (amennyiben nincs meg, úgy beszerzésében segítünk)
– magyar útlevél /érvényes/
– vezetői engedély, /2001.01.01 után kiállított/
– TAJ. szám
– nyugdíjas törzsszám, ha az elhunyt nyugdíjas volt
– amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunytl lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról

Ezen túlmenően, ha az elhunyt családi állapota:

– házas: házassági anyakönyvi kivonat,
– özvegy: házastárs halotti kivonata,
– elvált: válást igazoló okirat, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
(amiből kitűnik, hogy a válást felbontották)

Rátemetés, exhumálás esetén elintézzük az ÁNTSZ engedélyt, ehhez szükséges iratok:

a sírban eltemetett elhunyt /elhunytak/ halotti anyakönyvi kivonata. A megrendelő személyi igazolványa.

Mit kell még eldönteni?

Azt, hogy az elhunytat hagyományos koporsós temetési szertartással vagy hamvasztásos temetési módon temessék-e el.

Érdeklődni kell családtagoktól vagy a temetői nyilvántartásból, hogy van-e a családnak érvényes sírhelye, lehet-e arra rátemetni, koporsóval vagy urna behelyezéssel.